Video překlady

Věděli jste, že slyšící návštěvník nebo turista si při návštěvě památky může snadno objednat průvodce či audioprůvodce nebo si zakoupí tištěné materiály. Jaké možnosti mají neslyšící? Zejména ti neslyšící, kteří mají navíc potíže s porozuměním psanému textu?

Nabízíme video překlady do českého znakového jazyka.

Více informací se obraťte prostřednictvím e-mailové nebo telefonní komunikace.