Video překlady

Pokud člověk neslyší neumožňuje mu to přijímat informace v mluveném jazyce. Pro neslyšící uživatele českého znakového jazyka, který je pro ně mateřským jazykem, je český jazyk cizí jazyk. Nemusí mu v písemné podobě jednoznačně porozumět. Proto preferují projev v českém znakovém jazyce.
Nedoslýchavé nebo ohluchlé osoby, které zdatně rozumí písemné formě českého jazyka mohou využívat text.
Všem těmto lidem zajišťujeme v našich překladových videích porozumění. Videa jsou totiž v českém znakovém jazyce a pokud se videa nevyskytují vedle psaného textu, jsou také otitulkovaná. Díky spolupráci s námi zpřístupníte svůj web, památku nebo muzeum širokému spektru lidí ať už neslyšících, nedoslýchavých nebo ohluchlých.

Více informací se obraťte prostřednictvím e-mailové komunikace.