Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Otázky a odpovědi

  Jsem úplný začátečník, nemám zkušenosti se ZJ, je pro mě ten kurz vhodný?

  Ano, naše kurzy pro úplné začátečníky (ČZJ 1A) jsou vhodné pro každého studenta, který nemá vůbec zkušenosti se znakovým jazykem ani ve styku s neslyšícími lidmi.

  Je váš kurz ČZJ akreditován MŠMT?

  Ne, náš kurz není akreditován u MSPV ani MŠMT. Vydáváme osvědčení pro absolventy našeho kurzu po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky.

  Kolik je lidí ve skupině?

  Průměrný počet účastníků v kurzu je šest až devět lidí, u víkendových kurzů bývá počet ještě nižší, jen čtyři až šest osob.

  Kdy kurzy začínají?

  Znakové kurzy pro veřejnost začínají vždy jako ve školním roce v posledním týdnu září a v prvním týdnu únor. Odpolední jazykové kurzy se realizují převážně v zahajovacích časech od 16:30 do 19:30 hodiny.

  Kde probíhá výuka?

  Výuka probíhá v místě plně vybaveném pro výuku jazyků, a to na adrese: Újezd 26, Praha 1. Jedná se o moderně zařízenou učebnu přímo v centru města, která poskytuje wi-fi připojení, interaktivní výuku s projektorem a kuchyňkou pro občerstvení.

  Jakým způsobem se mohu přihlásit?

  Nejjednodušším způsobem je zaregistrovat se jako Nový student, kde si vytvoříte profil, vyberete určitý kurz a zašlete objednávku prostřednictvím formuláře, který vyplníte. Vaši objednávku si můžete zkontrolovat na webových stránkách Znakovky.cz v sekci Moje objednávka vpravo. Pokud máte problém s přihlášením, napište e-mailem na znakovky@gmail.com.

  Jaký je vhodný termín přihlášení?

  Přihlásit se můžete kdykoliv v období červen až září, nejvhodnější období je konec srpna a počátek září, nejpozději však do data zahájení kurzu. Při podání přihlášky v pozdějším termínu nemůžeme garantovat volné místo v požadovaném kurzu, neboť místa v kurzech jsou limitovaná (dáno počtem míst v učebně).

  Je možné se přihlásit po zahájení kurzu?

  Ano, pokud je v kurzu ještě volné místo, je možno se přihlásit po jeho zahájení. Avšak pozdní nástup do kurzu není cenově zvýhodněn.

  Jakou formou probíhá výuka?

  Výuka probíhá formou přímé komunikace s lektorem, tedy v neustálém kontaktu studenta s neslyšícím lektorem. V rámci výuky jsou rozvíjeny všechny jazykové složky – znakování, psaní, čtení, sledování videí. V kurzech je podán ucelený gramatický přehled včetně odpovídající slovní zásoby a upřednostňuje se intenzivní konverzace se zaměřením na praktické využití jazyka při setkání neslyšících, eventuelně osob s jiným typem postižení sluchu. Velký důraz je kladen na individuální přístup lektora jak ve fázi přípravy kurzu, tak i v jeho průběhu, což zaručuje jazykovou výuku na vysoké profesionální úrovni. K výuce se využívá jak zvolený studijní materiál (prezentace, obrázky), tak i doplňující didaktické a vizuální pomůcky.

  Kdo v kurzech vyučuje?

  V kurzech vyučuje neslyšící lektor, tedy rodilý mluvčí českého znakového jazyka.

  Jakým způsobem mohu uhradit kurzovné?

  Kurzovné se hradí jednorázově před nástupem do kurzu bankovním převodem. K úhradě budete vyzváni po přidělení variabilního symbolu z přihlášky, a to buď bankovním převodem na účet číslo: 670100-2209168903/6210, nebo osobně v hotovosti po domluvě prostřednictvím emailu nebo SMSky.

  Mohu uhradit kurzovné ve splátkách?

  Na základě osobní domluvy lze splátkám kurzovného ve výjimečných případech vyhovět, avšak splatnost celého kurzovného u půlročního nebo celoročního kurzu je vždy nejpozději do konce dvou měsíců od data přihlášených.

  Bude mi při předčasném ukončení kurzu vrácena poměrná část kurzovného?

  V případech, kdy bez závažných důvodů sami předčasně ukončíte docházku do kurzu, nelze již po zahájení kurzu zaplacené kurzovné vrátit. Jiná situace je v případech, kdy doložíte závažné (nejlépe zdravotní) důvody, které Vám bránily kurz navštěvovat a dokončit, pak můžete písemně požádat o navrácení alespoň části již uhrazeného kurzovného. Písemnou žádost s doložením lékařské zprávy odevzdejte lektorovi.

  Jaké jsou všeobecné podmínky účasti na jazykových kurzech?

  Odpolední jazykové kurzy pro veřejnost jsou otevřené kurzy a přihlásit se do kurzu může každý zájemce bez omezení. Pro všechny kurzy potom platí, že výchozí jsou informace zveřejněné na internetových stránkách kurzy.znakovarna.cz a společně s Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří soubor závazně platných podmínek účasti na otevřeném jazykovém kurzu.