Vítejte

Seznamte se


Znakový jazyk je plnohodnotný

Výuka znakového jazyka je nejlepším způsobem, jak se naučit krásný, bohatý a vizuálně-motorický jazyk, který je tak fascinující, zajímavý a zábavný! Při jakkékoli přiležitosti umožní komunikovat s možnými neslyšícími příbuznými, přáteli, kolegy, zákazníky, pacienty… My proto rádi otevřeme cestu k pochopení života lidí, abyste se při komunikaci cítili sebejistěji! Společně můžeme odbourat komunikační bariéry, zamezit diskriminaci a přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících.


Znakovat je lidské

Nabízíme přátelskou, efektivní, příjemnou a zábavnou výuku v ČZJ a další způsoby komunikace s neslyšícími, eventuelně i s lidmi s jiným postižením sluchu. Pozvěte své známé, rodinu, kolegy, přátelé, studenty na kurzy zcela odlišného, inspirujicího a úžasného jazyka, který Vás chytne za srdce a naučí Vás komunikovat ve světě ticha. Na Vaše přání jsme připraveni každému nabídnout kurz šitý na míru.


Jazyková a kulturní menšina

Právo na používání znakového jazyka v Česku zaručuje zákon o znakového jazyka a komunikačních systeméch neslyšících a hluchoslepých. Neslyšící jsou leckdy nuceni bez vlastní příčiny bojovat v každodenním životě za svá práva, kdy se ale často setkávají s překážkami při jeho uplatňování a potýkají se s mnoha problémy při komunikaci např. v zaměstnání, na úřadech, v bankách, u lékaře, na nákupech atd. K tomu, aby se neslyšící mohli jednoduše cítit jako doma a domluvit se všude, kde potřebují, je třeba vstřícnosti slyšící většiny.


Vizuální mateřský jazyk neslyšících

Neslyšící lidé odjakživa komunikují po celém světě znakovými jazyky, které se vyvinuly spontánně v plnohodnotné a svébytné jazyky, kterými lze vyjádřit všechny záměry řečeného. V České republice žije půl miliónu lidí se sluchovým postižením a cca 7000 z nich užívá ČZJ. Přesto u nás byl ČZJ uznán a uzákoněn teprve v roce 1998.

Nabízíme

Vzdělávací kurz Znakovky se od roku 2007 zabývá vzděláváním široké veřejnosti – zájemců, pedagogů, instruktorů a také pracovníků v sociálních službách. Smyslem vzdělávání je obohatit komunikační dovednosti a znalosti pracovníků sociálních služeb tak, aby mohli lépe podporovat začleňování lidí se sluchově postižením do běžné společnosti slyšících.

Našimi studenti jsou lidé hledající kurzy znakového jazyka, kteří se rozhodli naučit se znakovat rychle a efektivně s neslyšícím rodilým lektorem. Mají cíl a vědí, že aktivní zvladnutí znakového jazyka jim zvýší jistotu při komunikaci osob se sluchovým postižením. Dokonce jim zlepší a zjednoduší život (a také možná pochopení svého a okolího života :-)).

Vyhledávájí nás rodiče neslyšících dětí, studenti, zájemci, zaměstnanci státní správy nebo veřejné služby, úředníci, instruktoři autoškoly a další, kteří potřebují komunikovat znakového jazyka ve své práci nebo v rodině. Studují u nás i lidé v důchodovém věku, kteří zůstali duchem mladí a rádi vzdělávají nebo mají neslyšící rodinu či příbuzní.

Naší garancí je spokojenost a přátelskost. Přineseme Ti nové možnosti v životě: zvýšení kvalifikaci, získání lepší práce, navázování osobních nebo sociálních vztahů, získávání nových přátel, lepší pocit a možnost cestování v zahraničí.

Vždy, když jsi viděl/a ten fascinující tanec rukou neslyšících, říkali jste si: “Tak tohle bych chtěl/a jednou vážně umět!”? Chyť se příležitosti a přihlaš se! Počet míst v kurzu je z důvodu kvality výuky omezen.

Reference

Věříme, že naše znakové kurzy a kvalitní vzdělání člověka posunuje vpřed, zlepšuje orientaci a přehled problematiky komunikace osobami se sluchovým postiženým.

O naší dosavadní kurzů českého znakového jazyka vypovídají referenční studenty, kterým se v současnosti věnujeme nebo které jsme v minulosti vyučovali.

 Přes 81 % studentů studují u nás déle než 3 roky.

 Víc než 96 % studentů doporučují.

 Víc než 97 % studentů jsou spokojeni s našimi znakovými kurzy a s naši příjemnou zábavnou a přátelskou atmosférou.

Tomáš (student lékařské fakulty)

Do Motola přišla jedna neslyšící slečna na kontrolu a já byl zrovna na ambulancí s panem doktorem. Bylo hrozně hezky vidět, jak moc jí potěšilo, že ji umím pozdravit, vyznakovat pár věci. Tak Ti vlastně jenom chci říct, jak se mi dneska naše hodiny Znakovky hodily!

Pavla (vedoucí asistentka)

Znakovky mi přinesly neskutečný dárek. Jednak jsem se naučila být ticho a vnímat neverbální komunikaci, tím jsem se naučila mnohem víc naslouchat, co ostatní nejen říkají, ale i vyzařují. Jednak jsem se naučila používat mnohem víc tělo a výraz obličeje při komunikaci s lidmi, což je velký přínos a také jsem zjistila, jak jste príma lidé a tolik se dozvěděla o vás i o sobě… Potkala jsem zajímavé lidi, objevila neuvěřitelné důvody, proč se lidé začnou učit znakový jazyk, mnohem více jsem si začala všímat neslyšících, dřív se mi zdálo, že jich je mnohem méně a v neposlední řadě, jsme si užili spoustu legrace. Děkuji, že jsem mohla poznat Váš tichý svět. 🙂

Lenka (mediální žurnalistika)

Kurz znakového jazyka jsem chtěla vyzkoušet už coby studentka střední školy (a to už nějakou dobu je 🙂 ), vždy mě fascinovalo pozorovat tyto lidi v MHD, jak se baví a chtěla jsem zkusit něco neobvyklého než jen studium cizích jazyků… Pak jsem začala podnikat, tak nebyl čas, pak přišly děti, zase nebyl čas a teď děti konečně trochu odrostly, tak jsem se odhodlala, ale bohužel zjistila, že opět na to není čas. Protože se tomu člověk musí intenzivněji věnovat, aby to k něčemu bylo – to je mé zjištění. Přišlo mi to hodně zajímavé a věřím, že se k tomu ještě v budoucnu vrátím, ale chce tomu věnovat čas, aby to mělo efekt. Zjistila jsem, že to je docela náročné, zapamatovat si všechna ta gesta a k tomu ještě používat mimiku, kterou slyšící obvykle moc nezapojují – pravda nám matkám to ještě trochu jde, neboť na malé děti taky hodně funguje mimika :-). Za tu chvilku jsem se naučila znakovat osoby, rodinu, barvy a čísla – nevím, zda si to zapamatuju, ale svoje jméno ukázat určitě umím, tak se aspoň zlvádnu představit :-)). Kurz mě hodně bavil, ty i Lenka jste velmi zajímaví lidé a máte smysl pro humor, čehož si na lidech cením. Bylo i zajímavé složení nás účastníků – různý věk, různé důvody.

Osvědčení

Naše kurzy nejsou akreditovány u MPSV ani MŠMT!

Na přání studentům je po úspěšném složení zkoušky vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu ČZJ. Každý kurz je zakončen závěrečnou zkouškou minimálně 70% úspěchu. Minimální požadovaná aktivní účast je 70%.

Vítej tu ve světě jazyků ticha! Nauč se s námi znakovat fascinující vizuální komunikace nejen s neslyšícimi lidmi!