Kurzy českého znakového jazyka


Znakový jazyk je plnohodnotný

Znakovky nabízí výuku českého znakového jazyka (ČZJ) s kvalifikovanými a zkušenými neslyšícími lektoři. Výuka se Znakovkami je nejlepším způsobem, jak se naučit krásný, bohatý a vizuálně-motorický jazyk, který je tak fascinující, zajímavý a zábavný! Při jakkékoli přiležitosti umožní komunikovat s možnými neslyšícími příbuznými, přáteli, kolegy, zákazníky, pacienty… My proto rádi otevřeme cestu k pochopení života lidí, abyste se při komunikaci cítili sebejistěji! Společně můžeme odbourat komunikační bariéry, zamezit diskriminaci a přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících.


Znakovat je lidské

Nabízíme přátelskou, efektivní, příjemnou a zábavnou výuku v ČZJ a další způsoby komunikace s neslyšícími, eventuelně i s lidmi s jiným postižením sluchu. Pozvěte své známé, rodinu, kolegy, přátelé, studenty na kurzy zcela odlišného, inspirujicího a úžasného jazyka, který Vás chytne za srdce a naučí Vás komunikovat ve světě ticha. Na Vaše přání jsme připraveni každému nabídnout kurz šitý na míru. Kurzy ČZJ nabízíme formou výuky individuální, “párové” (pro přátele) a skupinové. Je možno domluvit výuku u Vás v práci nebo i u Vás doma.


Jazyková a kulturní menšina

Právo na používání znakového jazyka v Česku zaručuje zákon o znakového jazyka a komunikačních systeméch neslyšících a hluchoslepých. Neslyšící jsou leckdy nuceni bez vlastní příčiny bojovat v každodenním životě za svá práva, kdy se ale často setkávají s překážkami při jeho uplatňování a potýkají se s mnoha problémy při komunikaci např. v zaměstnání, na úřadech, v bankách, u lékaře, na nákupech atd. K tomu, aby se neslyšící mohli jednoduše cítit jako doma a domluvit se všude, kde potřebují, je třeba vstřícnosti slyšící většiny. Usilujeme o odstranění bariér při komunikaci s neslyšícími a zasvěcujeme do života a kultury neslyšících.


Vizuální mateřský jazyk neslyšících

Neslyšící lidé odjakživa komunikují po celém světě znakovými jazyky, které se vyvinuly spontánně v plnohodnotné a svébytné jazyky, kterými lze vyjádřit všechny záměry řečeného. V České republice žije půl miliónu lidí se sluchovým postižením a cca 7000 z nich užívá ČZJ. Přesto u nás byl ČZJ uznán a uzákoněn teprve v roce 1998. Prvním státním jazykem znakového jazyka na světě byl v roce 2011 vyhlášen na Islandu.

Vítej tu ve světě jazyků ticha! Nauč se s námi znakovat fascinující vizuální komunikace nejen s neslyšícimi lidmi!