Muzeum Karla Zemana

Průvodcovská videa pro Neslyšící a lidé se sluchovým postiženým

Navštivte Muzeum Karla Zemana přístupný pro Neslyšící a lidé se sluchovým postiženým

Na světě je půl miliardy lidí se sluchovým postižením. Z toho 70 milionů neslyšících uživatelů znakového jazyka. V České republice je půl milionu lidí se sluchovým postižením a asi 15 000 neslyšících uživatelů znakového jazyka. Slyšící osoby si mohou oproti neslyšícím přečíst informace o exponátech, shlédnout komentovaná videa, případně se domluvit na prohlídce s „živým“ průvodcem. Ani jedna z možností neplatí pro neslyšící. Je běžně rozšířený mýtus, že neslyšící čtou na stejné úrovni jako běžná populace. Bohužel tomu tak v mnoha případech není. Naopak. Někteří neslyšící mají problém s porozuměním textu. Proto se tedy při cestování setkávají s informační a komunikační bariérou, jelikož informace ve znakovém jazyce nebývají nikde uvedeny. O to více jsou ochuzeny děti, které nejenže neslyší, ale možná se teprve učí číst, a proto porozumět textu v českém jazyce není v jejich možnostech.

Z tohoto důvodu Muzeum Karla Zemana vytvořilo průvodcovská videa v českém znakovém jazyce v celé muzejní expozici. Od začátku roku 2021 je tak expozice přístupná i pro návštěvníky se sluchovým postižením.

Jak to funguje?

Návštěvníci se sluchovým postižením si u vstupu načtou na svůj chytrý telefon QR kód s odkazem na videoobsah celé expozice s překladem do českého znakového jazyka. Mohou si pak opakovaně pouštět přeložená videa, která odpovídají jednotlivým částem expozice, ve kterých se zrovna nachází. V celé expozici je k dispozici volně přístupná WiFi síť. Návštěvníci tak mohou použít k načtení QR kódu svá vlastní zařízení (např. chytré telefony nebo tablety), nebo si mohou zapůjčit tablet s přeloženým obsahem do znakového jazyka přímo na pokladně.

Odkaz: https://muzeumkarlazemana.cz/mkz/pro-navstevniky-se-sluchovym-postizenim/ 

Projekt je realizovaný za podpory Ministerstva kultury České republiky a Hlavního města Prahy. Děkujeme!