ZNAKOVÁRNA I O nás

Komunita neslyšících

Znakovárna je komunitní centrum, kde se nejen neslyšící mohou vzdělávat a rozvíjet sami sebe skrze svůj přirozený jazyk – český znakový jazyk – formou vzdělávacích seminářů, interaktivních přednášek, projekcí, diskusí na různá témata a mnoha dalších komunitních činností. Je to místo, kde se mohou neslyšící setkávat a zároveň se dozvědět něco nového a rozšířit si znalosti a obzory. Znakovárna je samozřejmě otevřena i slyšícím zájemcům o jazyk a kulturu neslyšících.

Znakovat je lidské

Na přednáškách se seznámíte se zajímavými tématy a na workshopech budete dle zadání témat spolupracovat s neslyšícím nebo slyšícím lektorem. Veškerá komunikace bude probíhat v českém znakovém jazyce. Setkání světů slyšících a neslyšících nabízíme integraci, názory, brainstroming, workshop, hry, informace, diskuse, objevování, poznání, smysl, zajímaví hosté a zajímavá témata.

Kulturní menšina

Neslyšící ani dnes nemají dost příležitostí, jak se dostávat k informacím, vzdělávat se v kultuře a společenských tématech, proto představuje Znakovárna pro početnou komunitu neslyšících významnou platformu pro setkávání a vzdělávání.

Vizuální znakový jazyk neslyšících

Neslyšící lidé odjakživa komunikují po celém světě znakovými jazyky, které se vyvinuly spontánně v plnohodnotné a svébytné jazyky, kterými lze vyjádřit všechny záměry řečeného. V České republice žije půl miliónu lidí se sluchovým postižením a cca 7500 z nich užívá ČZJ. Přesto u nás byl ČZJ uznán a uzákoněn teprve v roce 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace, darcům a sponzorům, děkujeme

 

Filantropové: Leoš Procházka & Radim Pařík

Spolupráce