Výukové kurzy

VÝUKOVÉ KURZY ČZJ PRO VŠECHNY


Individuální a skupinové kurzy ČZJ pořádáme nejen pro asistenty, učitelé, lektory, instruktory, úředníky, pečovatelé, studenty nebo mládeže, ale zkrátka pro všechny, kteří se zajímají a chtějí umět komunikovat a znakovat s neslyšícími lidmi! Naučíme vše od prstové abecedy, jednotlivých znaků až po základní gramatiku znakového jazyka a konverzaci.

Výuka probíhá formou přímé komunikace v neustálém kontaktu studenta s neslyšícím lektorem. V rámci výuky jsou rozvíjeny všechny jazykové složky – znakování, malování, psaní, čtení, sledování videí. V kurzech je podán ucelený gramatický přehled včetně odpovídající slovní zásoby a upřednostňuje se intenzivní konverzace se zaměřením na praktické využití jazyka při setkání neslyšících, eventuelně osob s jiným typem postižení sluchu. Velký důraz je kladen na individuální přístup lektora jak ve fázi přípravy kurzu, tak i v jeho průběhu, což zaručuje jazykovou výuku na vysoké profesionální úrovni. K výuce se využívá jak zvolený studijní materiál (prezentace, slovíčka, obrázky, multimediální videa), tak i doplňující didaktické a vizuální pomůcky.

INDIVIDUÁLNÍ KURZ ČZJ (pro jednoho nebo dvojice)


Jsi sám/sama? Nebo máš kamaráda/kamarádku, se kterým/kterou bys se chtěl/a naučit znakový jazyk pod vedením neslyšícího lektora, a to vše formou intenzivní a efektivní výuky? A rozhlodl/a jsi se začít učit znakovat nebo potřebuješ vylepšit ve znakování?

INTENZIVNÍ, VÍKENDOVÝ A MINIKURZ ZÁKLADY ČZJ


V programu intenzivního kurzu (pravidelně jarní, letní, podzimní a zimní), víkendového kurzu a minikurz základy ČZJ pro úplné začátečníky získá student schopnost základy komunikovat s neslyšícími nebo s lidmi se sluchovým postižením, osvojí si mimiku a jiné nemanuální chování, které se významně podílí na gramatice znakového jazyka. Procvičí si motoriku, důležité a zhruba nejpoužívanější znaky (z oblastí jako rodina, zdraví, život, barvy, zvířata, zájmy, peníze, čas atd.) nebo fráze a pozdravy. Naučí se navodit kontakt s neslyšícím, pronikne do tajů číslovek a jiných číselných vyjádření a nakonec se seznámí se životním stylem a kulturou neslyšících.

SEMESTRÁLNÍ A NAVAZUJÍCÍ KURZY ČZJ


Znakovky.CZ nabízí pravidelně každý půl roku od září a od února nové kurzy ČZJ pro úplné začátečníky až pokročilí s profesionálním a příjemným neslyšícím lektorem, což je nejlepší způsob, jak se začít učit znakový jazyk – krásný, bohatý, vizuálně-motorický jazyk. Je to stejné, jako například výuka angličtiny.

V semestrálním kurzu se studenti naučí komunikovat s neslyšícím lektorem, mimiku, pohyb těla, motoriku. Probere se ale i základní znaková zásoba z témat – pozdrav, seznámení, představení se, rodina, barvy, koníčky, volný čas atd. Samozřejmě se procvičí i prstová abeceda, která je nedílnou součástí znakového jazyka. Dále pro pokročilí se naučí rozšíření číslovky, rozšíření znaků a specifických znaků pro konverzaci plynulého projevu v českém znakovém jazyce aj.

Dozvíš se také, jak se vlastně žije neslyšícím osobám v České republice a poznáte část kultury neslyšících u nás i ve světě, získáte informace o životě a kultuře neslyšících!

Jestliže Tě znakový jazyk nejen baví ale také chcete se rozvinout a umět velice dobře znakovat, můžete pokračovat v navazujícím kurzu ČZJ 2, ČZJ 3 a dále, viz níže Obsah a obtížnost kurzu ČZJ.

OBSAH KURZU ČZJ


Ve výuce Vám představíme následující oblasti:

 • prstovou abecedu,
 • mimiku,
 • znaky a znakovou zásobu,
 • gramatiku,
 • správnou zpětnou vazbu,
 • plynulost komunikace,
 • komunikaci s rodilým mluvčím a problematiku komunikaci neslyšících,
 • simultánnost a prostorovost (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa),
 • překlad z vět a textů do českého znakového jazyka,
 • specifické znaky,
 • rozvíjení jazykového citu a vystupovat samostatně s vyprávěním v českém znakovém jazyce,
 • a kulturu a dějiny Neslyšících.

Nabízíme kurzy ČZJ za skvělou uvítací cenu!