On-line víkendový kurz ČZJ 1A, 5. a 6. června, od 9 do 16 hodin

1.800

Není skladem

Víkendový kurz českého znakového jazyka

V programu online víkednový kurz ČZJ pro úplné začátečníky získá student schopnost základy komunikovat s neslyšícími nebo s lidmi se sluchovým postižením, osvojí si mimiku a jiné nemanuální chování, které se významně podílí na gramatice znakového jazyka. Procvičí si motoriku, důležité a zhruba nejpoužívanější znaky (z oblastí jako rodina, zdraví, život, barvy, doprava, zájmy, peníze, čas) nebo fráze a pozdravy. Naučí se navodit kontakt s neslyšícím a seznámí se životním stylem a kulturou neslyšících.

 

Úroveň: ČZJ 1A – pro úplné začátečníci

Den: sobota a neděle

Čas: od 9.00 do 16.00 hod (12.00-13.00 přestávka)

Začátek kurzu: 5. června

Konec kurzu: 6. června

Počet hodin: 12 (16 x 45 vyučovacích hodin)

Místo konání:  přes on-line platformu ZOOM

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 6

Maximální počet studentů ve skupině: 8

Cena: 1500,- Kč při přihlášení do 31. května 2021

Cena: 1800,- Kč při přihlášení po 1. června 2021

V ceně kurzovného je zahrnuta částka, kterou dáváme stranou pro neziskovou organizaci Znakovárnu. Děkujeme!

Výhody našich kurzů:

 • zkušený neslyšící lektor s rodilým mluvčím znakového jazyka,
 • přímý kontakt s lektorem,
 • méně teorie, více praxe,
 • přátelský přístup.

10 důvodů že chci:

 • být schopen/schopna úspěšně komunikovat s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi.
 • se naučit nový a fascinující vizuální jazyk.
 • mít dokonalý životopis a rozvinout se pro novou pracovní příležitost.
 • se rozvíjet intelektuálně růst a zvýšit IQ.
 • mít nová přátelství a vztahy.
 • mít sebevědomí a zlepšit komunikační dovednosti.
 • zažít jinou cestu k vyjádření sebe sama umělecky.
 • rozvíjet ČZJ u svého dítěte od raného dětství.
 • získat dovednosti neverbální komunikace, řeči těla a výrazů obličeje.
 • se naučit nový jazyk, který může pomoci Tobě dostat se na vysokou školu nebo uspokojit zahraniční jazykové požadavky.