PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍCI ČZJ 1 (I. MODUL)


ČZJ 1A – PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍCI
ČZJ 1B – PRO MÍRNĚ ZAČÁTEČNÍCI

Program ČZJ 1 se zaměřuje na prstovou abecedu, osvojování mimiky a rozvíjení pohybu těla ve znakovém jazyce, základní znakovou zásobu, stavbu gramatiku a konverzaci. Dozvíte se také o historii, vývoji znakového jazyka a o hluchotě.

 • Znaky, které byste mohli zvládnout
 • Barvy, čísla
 • Moje rodina
 • Zvířata
 • Čas, hodiny
 • Počasí, roční období
 • Oblečení
 • Doprava
 • Zájmy, volné časy
 • Jídlo
 • Komunikace s neslyšícími lidmi

PRO MÍRNĚ POKROČILÍ ČZJ 2 (II. MODUL)


ČZJ 2A – PRO STŘEDNĚ ZAČÁTEČNÍCI
ČZJ 2B – PRO MÍRNĚ POKROČILÍ

Ve ČZJ 2 se rozvíjí znaková zásoba a gramatika znakového jazyka a konverzace ústící ve schopnost plynulého projevu. Naučíte se využívat prostorovosti českého znakového jazyka. Budete také seznámeni s kulturou Neslyšících a jejich stylem humoru, který se Vám může zdát až příliš černý.

 • Lidské vlastnosti
 • Škola, sport
 • Povolání, práce
 • Doprava v ČR
 • Bydlení, zařízení bytu
 • Zdraví a nemoci
 • Dovolená a cestování
 • Obchod a restaurace
 • Státní svátky
 • Kultura Neslyšících a jejich humory

PRO POKROČILÍ ČZJ 3 (III. MODUL)


ČZJ 3A – PRO STŘEDNĚ POKROČILÍ
ČZJ 3B – PRO POKROČILÍ

Program ČZJ 3 obsahuje další rozvíjení znakové zásoby a znakové gramatiky ve vybraných tématech, schopnost plynulejší komunikace s neslyšícím lektorem. Je-li možnost, navštívíme divadelní představení tlumočené do znakového jazyka nebo akce neslyšících.

 • Interview
 • Moje kariéra v zaměstnání
 • Každodenní život ve městě
 • Městské časti Prahy a stanice metra
 • Pobyty v zahraničí a státy Evropy
 • Kulturní akce
 • Události ve světě
 • Kultura Neslyšících a jejich festivaly

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 4 (IV. MODUL)


Program ČZJ 4 seznamuje se specifickými znaky znakového jazyka, s nepřímými pojmenování a rozvíjí vlastní plynulý projev v komunikaci s neslyšícím lektorem. Předpokládá se i schopnost samostatného popisu obrázků a vyprávění komiksů.

 • Specifické znaky Neslyšících
 • Nepřímá pojmenování v ČZJ
 • Komunikace v plynulém projevu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Vyprávění obrázků, komiksů a pohádky
 • Kultura Neslyšících a jejich zvyky

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 5 (V. MODUL)


Program ČZJ 5 se zaměřuje na konverzaci, překlady vět a textů pod vedením neslyšícího lektora s ohledem na rozšiřování slovní zásoby a její praktické využití v běžném životě. Slyšící kurzisté by měli být schopni samostatného vyprávění o kultuře a historii Neslyšících.

 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Rozvíjení jazykového citu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Samostatné vyprávění
 • Konverzace
 • Kultura a historie Neslyšících

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 6 (VI. MODUL)


 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Rozvíjení jazykového citu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Samostatné vyprávění
 • Konverzace
 • Znakový jazyk Neslyšících